среда, 3 февраля 2016 г.

Оператор вибору


Поліваріантне розгалуження
При створенні програми з кількістю варіантів перевірки більшим ніж два, зручно використовувати оператор вибору.
Формат запису оператора вибору має вигляд:
Case <змінна-селектор > of
<значення 1>:<дія 1>;
<значення 2>:<дія 2>;
<значення n>:<дія n>;
[Else <дія>; ] 
End;

Приклад 1 . Написати програму, яка за номером місяця виводить кількість днів у ньому.
Program Ex_Case;
var m,k:integer;
Begin  Write('m=' );ReadLn(m );
Case m of
  2: k:=28;
  4,6,9,11: k:=30;
else k:=31;
end;
WriteLn('k=',k);
end.
Приклад 2 . Написати програму, яка за номером місяця виводить назву пори року.
Program Ex_Case;
   var m:integer;
Begin 
Write('m=' );ReadLn(m );
Case m of
  1,2,12: WriteLn('ЗИМА');
  3..5: WriteLn('ВЕСНА');
  6..8: WriteLn('ЛІТО');
  9..11: WriteLn('ОСІНЬ');
end;
end.
Завдання написати програму, яка за номером дня тижня виводить кількість уроків у ньому або повідомлення "weekend".

Орієнтовні завдання для практичної роботи